کپسول پیوسته رهش هیپنوکا 10 میلی گرم

Hypnoka 10 mg E.R CAP

داروسازی تدبیر کالای جم [ ایران ]

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب