قرص پیوسته رهش کاربامازپین اکتوور 200 میلی گرم

CARBAMAZEPINE SR ACTOVER 200MG TAB

داروسازی اکتوورکو [ ایران ]
داروهای ضد صرع

داروسازی اکتوورکو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب