قرص دی والپروکس-فندا 250 میلی گرم

DIVALPROEX-FANDA 250MG TAB

فن آوریهای نوین دارویی آتیه [ ایران ]
داروهای ضد صرع

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب