قرص روکشدار پیوگلیتازون فندا 30 میلی گرم

PIOGLITAZONE-FANDA 30MG FC.TAB

فن آوریهای نوین دارویی آتیه [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب