قرص متفورمین فندا 500 میلی گرم

METFORMIN-FANDA 500MG TAB

فن آوریهای نوین دارویی آتیه [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب