قرص اکساتنت 600 میلی گرم

Oxatent® 600 MG TAB

داروسازی عبیدی [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی عبیدی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب