قرص اوسیماکس 10 میلی گرم

OSIMAX 10MG TAB

داروسازی شفا [ ایران ]
داروهای استخوان ساز

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب