آمپول آیوپک 300 میلی گرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر

IOPAQUE 300MG I/ML 10ML AMP

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
مواد حاجب

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب