قرص فرومیلید 500میلی گرم

FROMILID Tablet 500 mg

KRKA [ اسلوونی ]
داروسازی اکتوورکو
داروهای ضد باکتری

KRKA

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب