قرص آهسته رهش تگرتول 400میلی گرم

TEGRETOL CR Tablet 400 mg,Slow Release

NOVARTIS [ سوئیس ]
شفایاب گستر
داروهای ضد صرع

NOVARTIS

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب