قرص آپو-لوپرامید 2 میلی گرم

APO–LOPERAMIDE Tablet 2 mg

APOTEX [ کانادا ]
ندای محيا
داروهای گوارشی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب