قرص آپو متفورمین 500میلی گرم

APO-METFORMIN Tablet 500 mg

APOTEX [ کانادا ]
ندای محيا
داروهای ضد دیابت

APOTEX

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب