استامینوفن کدئین فارماشیمی 310میلی گرم

ACETAMINOPHEN CODEINE PHARMACHEMI (300+10)MG TAB

داروسازی فارماشیمی [ ایران ]

داروسازی فارماشیمی

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب