شربت لوراتادین داروپخش 1 میلی گرم/میلی لیتر 60 میلی لیرت

LORATADINE DAROUPAKHSH 1MG/ML 60ML SYRUP

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب