سوسپانسیون فارکسیم 100 میلی گرم/5 میلی لیتر 50 میلی لیتر

FAREXIM 100MG/5ML 50ML FOR SUSPENSION

داروسازی فارابی [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی فارابی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب