شربت دیفن هیدرامین کامپاند فارماشیمی

DIPHENHYDRAMINE COMPOUND PHARMACHEMIE SYRUP

داروسازی فارماشیمی [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

چنانچه در خصوص "شربت دیفن هیدرامین کامپاند فارماشیمی" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

داروسازی فارماشیمی

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب