قرص روز-رانیتیدین 150 میلی گرم

RUZ-RANITIDINE 150MG TAB

داروسازی روز دارو [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی روز دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب