قرص لاموتریژن روزدارو 100 میلی گرم

LAMOTRIGINE RUZDAROU 100MG TAB

داروسازی روز دارو [ ایران ]
داروهای ضد صرع

داروسازی روز دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب