قرص استامینوفن کدئین فاخر 310میلی گرم

ACETAMINOPHEN CODEINE FAKHER (300+10)MG TAB

داروسازی فاخر [ ایران ]

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب