قرص ایبوپروفن فا 400 میلی گرم

IBUPROFEN-FA 400MG TAB

داروسازی فاخر [ ایران ]

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب