سوسپانسیون سفکسیم پارس دارو 100میلی گرم/5میلی لیتر 100 میلی لیتر

CEFIXIME PARSDAROU 100MG/5ML 100ML FOR SUSP

داروسازی پارس دارو [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی پارس دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب