قرص توپیرامات-اکسیر 200 میلی گرم

TOPIRAMATE-EXIR 200MG TAB

داروسازی اکسیر [ ایران ]
داروهای ضد صرع

داروسازی اکسیر

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب