سوسپانسیون تایلوفن 120 میلی گرم/5 میلی لیتر

TYLOPHEN 120MG/5ML SUSP

داروسازی اکسیر [ ایران ]

داروسازی اکسیر

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب