ویال سفتازیدیم-اکسیر 500 میلی گرم

CEFTAZIDIME-EXIR 500MG VIAL

داروسازی اکسیر [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی اکسیر

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب