قرص لوزن 25 میلی گرم

LOZEN 25MG TAB

داروسازی البرز دارو [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی البرز دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب