شربت کموپروزین 5میلی گرم/5میلی لیتر 60 میلی لیتر

CHEMOPROZIN 5MG/5ML 60ML SYRUP

داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

داروسازی تهران شیمی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب