سوسپانسیون متروماکس 125میلی گرم/5 میلی لیتر

METROMAX 125MG/5ML 120ML SUSP

داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
داروهای ضد پروتوزوآها

داروسازی تهران شیمی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب