کرم واژینال دالاواگ 2% 40 گرم

DALAVAG 2% 40G VAG CREAM

داروسازی پارس دارو [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی پارس دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب