قرص کاپتوپریل-اکسیر 50 میلی گرم


CAPTOPRIL-EXIR 50MG TAB

داروسازی اکسیر [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی اکسیر

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب