قرص آلپرازولام تهران دارو 0.5 میلی گرم

ALPRAZOLAM TEHRANDAROU 0.5MG TAB

داروسازی تهران دارو [ ایران ]

داروسازی تهران دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب