دهان شویه بنزاسول 0.15% 120 میلی لیتر

BENZASOL 0.15% 120ML MOUTH WASH

داروسازی تهران دارو [ ایران ]

داروسازی تهران دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب