سوسپانسیون نالیدکس 60میلی گرم/میلی لیتر

NALIDEX 60MG/ML 120ML SUSP

داروسازی تهران دارو [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی تهران دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب