پماد تتراسیکلین-ناژو 3% 15 گرم

TETRACYCLINE-NAJO 3% 15G OINT

داروسازی ایران ناژو [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی ایران ناژو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب