قرص بی پریدین اس اچ دی 2 میلی گرم

BIPERIDEN SHD 2MG TAB

داروسازی شهر دارو [ ایران ]
داروهای ضد پارکینسون

داروسازی شهر دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب