قرص دایمتیکون ایران دارو 40 میلی گرم

DIMETHICONE IRAN DAROU 40MG TAB

داروسازی ایران دارو [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی ایران دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب