قرص آتنولول تولید دارو 100 میلی گرم

ATENOLOL TOLID DAROU 100MG TAB

داروسازی تولید دارو [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی تولید دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب