شربت هیدروکسی زین دی پی 10میلی گرم/5میلی لیتر

HYDROXYZINE DP 10MG/5ML SYRUP

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب