محلول کلیندامایسین-ناژو 1% 60 میلی لیتر

CLINDAMYCIN-NAJO 1% 60ML SOL

داروسازی ایران ناژو [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی ایران ناژو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب