قرص سیتالوپرام فارما 40 میلی گرم

CITALOPRAM PHARMA 40MG TAB

داروسازی فارماشیمی [ ایران ]
داروهای ضد افسردگی

داروسازی فارماشیمی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب