قرص سیتالوپرام فارما 20 میلی گرم

CITALOPRAM PHARMA 20MG TAB

داروسازی فارماشیمی [ ایران ]
داروهای ضد افسردگی

داروسازی فارماشیمی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب