قرص آپو-تربینافین 250 میلی گرم

APO-TERBINAFINE Tablet 250 mg

APOTEX [ کانادا ]
ندای محيا
داروهای ضد قارچ

APOTEX

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب