سوسپانسیون پارس دارو 250میلی گرم/5 میلی لیتر

CEFALEXIN PARSDAROU 250MG/5ML 100ML SUSP

داروسازی پارس دارو [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی پارس دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب