سوسپانسیون سفالکسین پارس دارو 125میلی گرم/5میلی لیتر

CEFALEXIN PARSDAROU 125MG/5ML 100ML SUSP

داروسازی پارس دارو [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی پارس دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب