قرص دیکلوفناک-اکسیر 25 میلی گرم

DICLOFENAC-EXIR 25MG TAB

داروسازی اکسیر [ ایران ]

داروسازی اکسیر

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب