قرص ترازولکس 50 میلی گرم

TRAZOLEX 50MG TAB

داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
داروهای ضد افسردگی

داروسازی تهران شیمی

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب