قرص پارانوپین 310 میلی گرم

Paranopain (300+10)MG TAB

داروسازی تهران شیمی [ ایران ]

داروسازی تهران شیمی

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب