سوسپانسیون ایبوپین 100میلی گرم/5میلی لیتر

IBUPAIN 100MG/5ML SUSP

داروسازی تهران شیمی [ ایران ]

داروسازی تهران شیمی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب