کپسول اکسی پرازول 20 میلی گرم

EXIPRAZOLE 20MG CAP

داروسازی اکسیر [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی اکسیر

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب