کپسول لومیدکس 2 میلی گرم


LOMIDEX® 2MG CAP

داروسازی تهران دارو [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی تهران دارو

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب