کپسول لومیدکس 2 میلی گرم

LOMIDEX® 2MG CAP

داروسازی تهران دارو [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی تهران دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب