قرص گلی بنکلامید کیمیدارو 5 میلی گرم

GLIBENCLAMIDE CHEMIDAROU 5MG TAB

داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

داروسازی کیمیدارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب